Det pumpades ut fakta och siffror i BBC-programmet. Här är några som fastnade:

  * De "moln" som bildas efter flygplan hindrar solens strålar att nå jorden. Exakt hur mycket det påverkat temperaturen har dock varit svårt att ta reda på. I samband med attentaten i USA den 11 september 2001 gavs, i och med flygförbudet, en unik möjlighet att studera detta. Det visade sig att temperaturen steg.

  * Den värmebölja som för några år sedan dödade tusentals människor i Europa kan direkt kopplas till de effekter som den globala uppvärmningen får.

  * Temperaturförändringarna får monsunregnen att ta nya vägar. Detta kan innebära att hela Asien kan bli utan de livsviktiga regn som är en förutsättning för regionens överlevnad. Mer än en tredjedel av jordens befolkning skulle drabbas.

  * Om medeltemperaturen på jorden skulle stiga med runt tio grader kan det innebära att regnskogarna i Sydamerika torkar ut. Resultatet blir savann och/eller öken - och syreproduktionen på jorden drabbas extremt hårt.

  * Det är visserligen en gammal, men likafullt skrämmande, sanning att om isen vid Nordpolen börjar smälta kommer det att innebära en höjning av havsvattennivån på sju-åtta meter.