Att se Annika Jankell läsa innantill i Nyhetsmorgon var inget som intresserade mig i morse. Istället valde jag att byta kanal och hamnade mitt i ett program på BBC World. Programmet handlade om jordens klimat och jag fastnade fullständigt.
  De senaste årens forskning har kommit fram till häpnadsväckande resultat, som jag inte hade en aning om. Man har upptäckt att konsekvenserna av växthuseffekten, det vill säga en höjning av medeltemperaturen på jorden, har lindrats av de moln som föroreningarna skapat. De modeller forskarna haft för att förutspå medeltemperaturen på jorden i framtiden har varit felaktiga. Man har helt enkelt inte förstått att jorden paradoxalt nog skyddats av föroreningarna. Det kan alltså vara så att växthuseffekten kan få avsevärt mycket större påverkan på jordens klimat än vad man tidigare trott.
  Minskar man föroreningarna utan att samtidigt få ner utsläppet av de ämnen som skapar växthuseffekten, ja då kommer medeltemperaturen att kunna stiga med fem grader de närmaste 25 åren. Vid sekelskiftet kan den ha ökat med tio grader, vilket får en mängd konsekvenser. I princip kan man säga att jorden blir mer eller mindre omöjlig att leva på.
  Modellerna visar att om medeltemperaturen stiger med tio grader kommer metangas att frigöras från havets botten, vilket innebär att växthusgaser som är åtta gånger starkare än de föroreningarna skapar skulle släppas loss. Den onda spiral som då sätts igång skulle innebära jordens undergång.
  Det var ett skrämmande program. Två fenomen pratade man om: "Global warming" och "Global dimming". Det senare har fungerat som en spegel för solens strålar, och reflekterat ut dem i rymden igen. Forskarna tror att det var detta fenomen som orsakade svältkatastrofen i Afrika 1984.
  Jag kan inte låta bli att tänka på det, men är det inte väldigt konstigt att det pratas så lite om det här?