Få skriver så bra och intressant som Anna Ekelund. Hennes kolumn i Aftonbladet borde alla läsa.