Att säga att ekonomin är viktigare än miljön är inte revolutionerande. Jag är inte den första som säger det och garanterat inte den sista.

Vulkanutbrottet på Island visar väldigt tydligt vad som händer när ekonomin är hotad. Då måste man hitta lösningar. Flygplan testflygs för att se om det trots allt inte är farligt att låta trafikflyget vara igång.

Snabba lösningar måste till. Ekonomin får inte stå still. Vi kan om vi vill.

Något annat som blir tydligt när naturen säger sitt är att hela vårt samhälle hotas. Den här gången är det ekonomin. Hälsoriskerna med vulkanutbrottet är i det här fallet inte så stora. Åtminstone inte än så länge. Men vad händer nästa gång? Jordbävningar och vulkanutbrott är en del av livet på Jorden. När sådana naturfenomen inträffar får vi göra så gott vi kan. Däremot blir det annorlunda när människan själv tillfogar miljön skador som får konsekvenser för hälsan. Det är saker som är kopplade till klimatförändringarna, och dem kan vi stoppa? Vi kan - om vi vill.